Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 104
Добрич, 21.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в Община Добрич

Постъпило е заявление – списък на упълномощени представители от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ с вх. № 193/17.10.2019г. и вх. № 210/17.10.2019г в ОИК Добрич за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019г.

След извършена проверка ОИК Добрич констатира, че за 130 /сто и тридсет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение №1080/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 130 /сто и тридсет/ броя упълномощени представители на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1

Дарина Петкова Николова

№ 1 /07.10.2019 г.

2

Йорданка Донева Георгиева

№ 2 /07.10.2019 г.

3

Красимир  Йорданов Димов

№ 3 /07.10.2019 г.

4

Петранка Иванова Недялкова

№ 4 /07.10.2019 г.

5

Димчо Николов Янакиев

№ 5 /07.10.2019 г.

6

Атанас Ангелов Иванов

№ 6 /07.10.2019 г.

7

Керанка Василева Василева

№ 7 /07.10.2019 г.

8

Георги Цветанов Ваковски

№ 8 /07.10.2019 г.

9

Галина Стефанова Попова - Ваковска

№ 9 /07.10.2019 г.

10

Преслава Георгиева Ваковска

№ 10 /07.10.2019 г.

11

Деяна Димитрова Христова

№ 11 /07.10.2019 г.

12

Християн Станчев Христов

№ 12 /07.10.2019 г.

13

Диана Михайлова Стрезова

№ 13 /07.10.2019 г.

14

Милен Димитров Димитров

№ 14 /07.10.2019 г.

15

Мария Димитрова Тонева

№ 15 /07.10.2019 г.

16

Пенко Янков Сотиров

№ 16 /07.10.2019 г.

17

Ивелин Димитров Иванов

№ 17 /07.10.2019 г.

18

Диана Иванова Райнова

№ 18 /07.10.2019 г.

19

Полина Андреева Русева

№ 19 /07.10.2019 г.

20

Георги Стоянов Пенчев

№ 20 /07.10.2019 г.

21

Мирослава Илиева Маринова

№ 21 /07.10.2019 г.

22

Светла Любомирова Кирилова

№ 22 /07.10.2019 г.

23

Светлана Дончева Ташева

№ 23 /07.10.2019 г.

24

Цветелина Вилиянова Цолова

№ 24 /07.10.2019 г.

25

Тошко Владимиров Пенчев

№ 25 /07.10.2019 г.

26

Весела Йорданова Сотирова

№ 26 /07.10.2019 г.

27

Станислава Валентинова Желева

№ 27 /07.10.2019 г.

28

Жеко Иванов Желев

№ 28 /07.10.2019 г.

29

Петко Русланов Нейчев

№ 29 /07.10.2019 г.

30

Росица Димитрова Русева

№ 30 /07.10.2019 г.

31

Цветомир Йорданов Стефанов

№ 31 /07.10.2019 г.

32

Маринка Дончева Стоянова

№ 32 /07.10.2019 г.

33

Десислава Пламенова Минчева

№ 33 /07.10.2019 г.

34

Венцислав Марев Великов

№ 34 /07.10.2019 г.

35

Теодора Димитрова Господинова

№ 35 /07.10.2019 г.

36

Невяна Стойкова Славова

№ 36 /07.10.2019 г.

37

Марийка Иванова Пеева

№ 37 /07.10.2019 г.

38

Иван Димитров Пеев

№ 38 /07.10.2019 г.

39

Димитър Иванов Пеев

№ 39 /07.10.2019 г.

40

Севдалина Живкова Мирчева

№ 40 /07.10.2019 г.

41

Станислав Недялков Стоянов

№ 41 /07.10.2019 г.

42

Маргарита Александрова Стоянова

№ 42 /07.10.2019 г.

43

Стефан Станчев Лечев

№ 43 /07.10.2019 г.

44

Живко Деянов Дончев

№ 44 /07.10.2019 г.

45

Кристина Тодорова Тодорова

№ 45 /07.10.2019 г.

46

Рени Руменова Смилянова

№ 46 /07.10.2019 г.

47

Славена Антонова Тонева

№ 47 /07.10.2019 г.

48

Светла Иванова Иванова

№ 48 /07.10.2019 г.

49

Маринка Йорданова Димитрова

№ 49 /07.10.2019 г.

50

Красимир Иванов Тодоров

№ 50 /07.10.2019 г.

51

Мария Апостолова Николова

№ 51 /07.10.2019 г.

52

Захари Стефанов Захариев

№ 52 /07.10.2019 г.

53

Минка Здравкова Янкова

№ 53 /07.10.2019 г.

54

Стефан Керанов Стефанов

№ 54 /07.10.2019 г.

55

Надежда Спасова Кирова

№ 55 /07.10.2019 г.

56

Силвия Петрова Ненчева

№ 56 /07.10.2019 г.

57

Димитър Колев Христов

№ 57 /07.10.2019 г.

58

Анелия Георгиева Иванова

№ 58 /07.10.2019 г.

59

Петко Георгиев Пенев

№ 59 /07.10.2019 г.

60

Веселина Петрова Христова

№ 60 /07.10.2019 г.

61

Константин Христов Димов

№ 61 /07.10.2019 г.

62

Силвия Станимирова Георгиева

№ 62 /07.10.2019 г.

63

Силвия Йорданова Михайлова

№ 63 /07.10.2019 г.

64

Михаил Йорданов Михайлов

№ 64 /07.10.2019 г.

65

Любен Георгиев Георгиев

№ 65 /07.10.2019 г.

66

Кремена Стефанова Кирова

№ 66 /07.10.2019 г.

67

Иван Димитров Василев

№ 67 /07.10.2019 г.

68

Галин Диянов Ангелов

№ 68 /07.10.2019 г.

69

Снежина Иванова Стефанова

№ 69 /07.10.2019 г.

70

Марияна Георгиева Яламова

№ 70 /07.10.2019 г.

71

Стамбол Димитров Гюзелев

№ 71 /07.10.2019 г.

72

Калина Енчева Ганчева

№ 72 /07.10.2019 г.

73

Елка Любомирова Панайотова

№ 73 /07.10.2019 г.

74

Петя Великова Петрова

№ 74 /07.10.2019 г.

75

Стефка Иванова Стефанова

№ 75 /07.10.2019 г.

76

Галин Георгиев Димитров

№ 76 /07.10.2019 г.

77

Георги Колев Петров

№ 77 /07.10.2019 г.

78

Тодор Стефанов Яламов

№ 78 /07.10.2019 г.

79

Никола Миланов Михайлов

№ 79 /07.10.2019 г.

80

Петко Димитров Стефанов

№ 80 /07.10.2019 г.

81

Николай Данаилов Стефанов

№ 81 /07.10.2019 г.

82

Галин Антонов Тонев

№ 82 /07.10.2019 г.

83

Александра Николаева Маренска

№ 83 /07.10.2019 г.

84

Николай Неделчев Николов

№ 84 /07.10.2019 г.

85

Христо Вълев Христов

№ 85 /07.10.2019 г.

86

София Иванова Иванова

№ 86 /07.10.2019 г.

87

Даниел Иванов Янчев

№ 87 /07.10.2019 г.

88

Здравка Колева Желязкова

№ 88 /07.10.2019 г.

89

Илия Стефанов Илчев

№ 89 /07.10.2019 г.

90

Йордан Георгиев Димитров

№ 90 /07.10.2019 г.

91

Живка Георгиева Димитрова

№ 91 /07.10.2019 г.

92

Нели Желязкова Златева

№ 92 /07.10.2019 г.

93

Недялка Радичкова Янкова

№ 93 /07.10.2019 г.

94

Добринка Ангелова Николова

№ 94 /07.10.2019 г.

95

Димитър Иванов Николов

№ 95 /07.10.2019 г.

96

Тодорка Вълчева Димитрова

№ 96 /07.10.2019 г.

97

Марин Иванов Георгиев

№ 97 /07.10.2019 г.

98

Димитринка Костова Донева

№ 98 /07.10.2019 г.

99

Божидар Александров Божидаров

№ 99 /07.10.2019 г.

100

Дончо Митев Донев

№ 100 /07.10.2019 г.

101

Светлин Християнов Станчев

№ 101 /07.10.2019 г.

102

Симеон Михайлов Вълчев

№ 102 /07.10.2019 г.

103

Красимир Илиев Димитров

№ 103 /07.10.2019 г.

104

Стоян Атанасов Димитров

№ 104 /07.10.2019 г.

105

Десислава Диянова Вангелова

№ 105 /07.10.2019 г.

106

Янка Колева Янкова

№ 106 /07.10.2019 г.

107

Мария Пенчева Атанасова

№ 107 /07.10.2019 г.

108

Роксана Ангелова Ангелова

№ 108 /07.10.2019 г.

109

Илиян Георгиев Горанов

№ 109 /07.10.2019 г.

110

Георги Илиев Горанов

№ 110 /07.10.2019 г.

111

Пепа Андонова Маренска

№ 111 /07.10.2019 г.

112

Атанас Пенев Иванов

№ 112 /07.10.2019 г.

113

Юлиян Петров Жечев

№ 113 /07.10.2019 г.

114

Магдалена Николова Николова

№ 114 /07.10.2019 г.

115

Димитричка Борисова Димитрова

№ 115 /07.10.2019 г.

116

Ванчи Иванова Стратиева

№ 116 /07.10.2019 г.

117

Михаил Сребков Маринов

№ 117 /07.10.2019 г.

118

Борислава Атанасова Маринова

№ 118 /07.10.2019 г.

119

Евгения Христова Стоянова

№ 119 /07.10.2019 г.

120

Десислава Петрова Чалъкова-Георгиева

№ 120 /07.10.2019 г.

121

Кръстинка Монева Станева

№ 121 /07.10.2019 г.

122

Сребко Маринов Станев

№ 122 /07.10.2019 г.

123

Димчо Железов Димов

№ 123 /07.10.2019 г.

124

Теменужка Иванова Николова

№ 124 /07.10.2019 г.

125

Анета Георгиева Костадинова

№ 125 /07.10.2019 г.

126

Станимир Стойчев Иванов

№ 126 /07.10.2019 г.

127

Марина Николова Цанева

№ 127 /07.10.2019 г.

128

Кичка Димитрова Колева

№ 128 /07.10.2019 г.

129

Мартин Енчев Петков

№ 129 /21.10.2019 г.

130

Стоян Ненков Филипов

№ 130 /21.10.2019 г.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения