11.11.2019

Съобщение

Резултати от избори за общински съветници на 27.10.2019 г. по списък "А" и списък "Б" съгласно Приложението.

 Приложение

11.11.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 11.11.2019г. от 17:00ч.
03.11.2019

Избирателна активност в Община Добрич - втори тур

  АКТИВНОСТ НА ВТОРИ ТУР - 03.11.2019 г.                
                         
Община Бр. секции  8:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 10 ч. Избирателна активност в 12:30 ч. Избирателна активност в 17:30 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 129 129 0 79 533 4 448 5,59% 12 957 16,29% 25 176 31,65% 29 070 36,55%
03.11.2019

Съобщение

ОИК Добрич обявява край на изборния ден за избор/балотаж на кмет на община на 03.11.2019г. за територията на община Добрич за приключил в 20:25 часа.

02.11.2019

Бюлетина

Във връзка с писмо МИ-15-1368/01.11.2019 г. от ЦИК, ОИК Добрич публикува графичен файл на одобрения предпечатен образец на бюлетината , за  гласуване за втори тур на изборите на 3 ноември 2019 година.

БЮЛЕТИНА

01.11.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 01.11.2019г. от 17:00ч.

28.10.2019

Избирателна активност в Община Добрич

Община Бр. секции  8:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 10 ч. Избирателна активност в 12:30 ч. Избирателна активност в 17:30 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 129 129 0 79 539 6 351 7,98% 16198 20,36% 28 490 35,82% 31587 39,71%
27.10.2019

Съобщение

ОИК Добрич обявява край на изборния ден  за избор на общински съветници и кмет на община на 27.10.2019г. за територията на община Добрич за приключил в 20:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 26.10.2019г. от 17:00ч.

24.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 25.10.2019г. от 17:00ч.

23.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 24.10.2019г. от 17:00ч.

22.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 23.10.2019г. от 17:00ч.

22.10.2019

Съобщение

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

21.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 22.10.2019г. от 18:00ч.
16.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 21.10.2019г. от 17:00ч.

16.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение №103/08.10.2019 г. на ОИК Добрич, обучението на членовете на СИК/ПСИК за Община Добрич ще се проведе на 22.10.2019г. от 16.00 часа в зала “Добрич“ (Органова зала)

14.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 16.10.2019г. от 17:00ч.

11.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 11.10.2019г. от 17:00ч.

08.10.2019

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с изискванията на Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК, чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 

 • В ОУ „Христо Ботев“ на ул. „Цар Самуил“ 14 – секция № 15 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала, а изгражданото подемно съоръжение все още не е в експлоатация; препоръчва се гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „П. Р. Славейков“, в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДГ № 23 (бивша ДГ № 11 „Дъга“) на ул. „Богдан“ 2 – секция № 30 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В ДГ № 32 „Зорница“ в жк Строител до бл. 65 – секция № 100
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

 

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Временните рампи ще бъдат доставени до изборния ден.

Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 27 октомври 2019 г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 21.10. до петък, 25.10.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 27 октомври 2019 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

 

 

 

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 208 / 11.11.2019

  относно: Представителство на ОИК Добрич в Административно дело образувано по жалба от страна на ПП „ВОЛЯ“

 • № 207 / 06.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 206 / 05.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения