16.04.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Добрич е насрочено за 16.04.2021г. - 9.00 часа

13.04.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Добрич е насрочено за 13.04.2021г. - 16.30 часа

22.12.2020

Съобщение

Заседание на ОИК Добрич е насрочено за 22.12.2020г. - 17.30 часа

15.12.2020

Съобщение

Заседание на ОИК Добрич е насрочено за 16.12.2020г. - 17.30 часа

23.11.2020

Съобщение

Заседание на ОИК Добрич е насрочено за 24.11.2020г. - 18.00 часа

11.11.2019

Съобщение

Резултати от избори за общински съветници на 27.10.2019 г. по списък "А" и списък "Б" съгласно Приложението.

 Приложение

11.11.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 11.11.2019г. от 17:00ч.
03.11.2019

Избирателна активност в Община Добрич - втори тур

  АКТИВНОСТ НА ВТОРИ ТУР - 03.11.2019 г.                
                         
Община Бр. секции  8:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 10 ч. Избирателна активност в 12:30 ч. Избирателна активност в 17:30 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 129 129 0 79 533 4 448 5,59% 12 957 16,29% 25 176 31,65% 29 070 36,55%
03.11.2019

Съобщение

ОИК Добрич обявява край на изборния ден за избор/балотаж на кмет на община на 03.11.2019г. за територията на община Добрич за приключил в 20:25 часа.

02.11.2019

Бюлетина

Във връзка с писмо МИ-15-1368/01.11.2019 г. от ЦИК, ОИК Добрич публикува графичен файл на одобрения предпечатен образец на бюлетината , за  гласуване за втори тур на изборите на 3 ноември 2019 година.

БЮЛЕТИНА

01.11.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 01.11.2019г. от 17:00ч.

28.10.2019

Избирателна активност в Община Добрич

Община Бр. секции  8:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 10 ч. Избирателна активност в 12:30 ч. Избирателна активност в 17:30 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 129 129 0 79 539 6 351 7,98% 16198 20,36% 28 490 35,82% 31587 39,71%
27.10.2019

Съобщение

ОИК Добрич обявява край на изборния ден  за избор на общински съветници и кмет на община на 27.10.2019г. за територията на община Добрич за приключил в 20:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 26.10.2019г. от 17:00ч.

24.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 25.10.2019г. от 17:00ч.

23.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 24.10.2019г. от 17:00ч.

22.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 23.10.2019г. от 17:00ч.

22.10.2019

Съобщение

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

21.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 22.10.2019г. от 18:00ч.
16.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 21.10.2019г. от 17:00ч.

16.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение №103/08.10.2019 г. на ОИК Добрич, обучението на членовете на СИК/ПСИК за Община Добрич ще се проведе на 22.10.2019г. от 16.00 часа в зала “Добрич“ (Органова зала)

14.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 16.10.2019г. от 17:00ч.

11.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 11.10.2019г. от 17:00ч.

08.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 11.10.2019г. от 17:00ч.

08.10.2019

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с изискванията на Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК, чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 

 • В ОУ „Христо Ботев“ на ул. „Цар Самуил“ 14 – секция № 15 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала, а изгражданото подемно съоръжение все още не е в експлоатация; препоръчва се гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „П. Р. Славейков“, в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДГ № 23 (бивша ДГ № 11 „Дъга“) на ул. „Богдан“ 2 – секция № 30 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В ДГ № 32 „Зорница“ в жк Строител до бл. 65 – секция № 100
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

 

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Временните рампи ще бъдат доставени до изборния ден.

Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 27 октомври 2019 г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 21.10. до петък, 25.10.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 27 октомври 2019 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

 

 

 

 

05.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 08.10.2019г. от 17:00ч.

05.10.2019

Съобщение

ОИК Добрич, указва на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година партии, коалиции и местни коалиции да спазват разпоредбите на ИК във връзка с провеждането на предизборната кампания и спазване заповедта на Кмета на Община Добрич, относно местата за агитационни материали.

05.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Добрич чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Добрич.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Добрич от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Добрич.

 

Технически носител в еxcel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в еxcel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

01.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 03.10.2019г. от 17:00ч.

01.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 01.10.2019г. от 17:00Ч.

01.10.2019

Съобщение

ОИК Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 27.10.2019г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец:

 

 таблица-образец в EXCEL формат

29.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 30.09.2019г. от 17:0...
25.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 28.09.2019г. от 15:00часа.

24.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 25.09.2019г. от 17:00часа.

23.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 24.09.2019г. от 17:00часа.
22.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

22.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 23.09.2019г. от 17:00часа.

20.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 22.09.2019г. от 17:00часа.
20.09.2019

На вниманието на всички медии, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети

 На 24 септември /Вторник/ 2019г. от 11.00ч. в Заседателната зала на Община град Добрич  - ОИК гр. Добрич ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати

17.09.2019

ВАЖНО!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ДОБРИЧ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 октомври 2019 Г.!

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Добрич се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително /не по-късно от 32 дни преди изборния ден/ след представяне на:

 1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ  от изборните книжа/; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници и кмет на община се подава отделно предложение.
 2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата /(Приложение № 64-МИ от изборните книжа/; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК /Приложение № 65-МИ  от изборните книжа/;
 4. Кандидатът за общински съветник - гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец /Приложение № 66-МИ  от изборните книжа/, в която декларира:

             а/ гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

             б/ че не е поставен под запрещение;

             в/ данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 1. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА /таблица в EXCEL формат/

16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 18.09.2019г. от 17:00ч.  

 

16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 16.09.2019г. от 17:00ч.

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 15.09.2019г. от 15:00ч..
12.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 13.09.2019г. от 17:00ч.
10.09.2019

ВАЖНО!!! ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
10.09.2019

Важни срокове

ОИК-Добрич напомня, че крайния срок:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
10.09.2019

Срок за регистрация на кандидатски листи на ПП, КП, МК, и ИК в ОИК

Документите за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за кметове и общински съветници се приемат всеки календарен ден от 9.00 ч. - 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 24 септември 2019 г. не по-късно от 17.00 ч.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация 24 септември 2019 г.

10.09.2019

Срок за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети /Приложение №44-МИ и №53-МИ от изборните книжа/ в Общинска избирателна комисия Добрич за участие в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г. е 16 септември 2019 г. не по-късно от 17.00 ч.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

09.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 09.09.2019г. от 17:00ч.

09.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 12.09.2019г. от 17:00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения