08.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 11.10.2019г. от 17:00ч.

05.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 08.10.2019г. от 17:00ч.

05.10.2019

Съобщение

ОИК Добрич, указва на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година партии, коалиции и местни коалиции да спазват разпоредбите на ИК във връзка с провеждането на предизборната кампания и спазване заповедта на Кмета на Община Добрич, относно местата за агитационни материали.

05.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Добрич чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Добрич.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Добрич от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Добрич.

 

Технически носител в еxcel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в еxcel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

01.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 03.10.2019г. от 17:00ч.

01.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 01.10.2019г. от 17:00Ч.

01.10.2019

Съобщение

ОИК Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 27.10.2019г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец:

 

 таблица-образец в EXCEL формат

29.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 30.09.2019г. от 17:0...
25.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 28.09.2019г. от 15:00часа.

24.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 25.09.2019г. от 17:00часа.

23.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 24.09.2019г. от 17:00часа.
22.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 23.09.2019г. от 17:00часа.

22.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

20.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 22.09.2019г. от 17:00часа.
20.09.2019

На вниманието на всички медии, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети

 На 24 септември /Вторник/ 2019г. от 11.00ч. в Заседателната зала на Община град Добрич  - ОИК гр. Добрич ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати

17.09.2019

ВАЖНО!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ДОБРИЧ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 октомври 2019 Г.!

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Добрич се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително /не по-късно от 32 дни преди изборния ден/ след представяне на:

 1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ  от изборните книжа/; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници и кмет на община се подава отделно предложение.
 2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата /(Приложение № 64-МИ от изборните книжа/; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК /Приложение № 65-МИ  от изборните книжа/;
 4. Кандидатът за общински съветник - гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец /Приложение № 66-МИ  от изборните книжа/, в която декларира:

             а/ гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

             б/ че не е поставен под запрещение;

             в/ данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 1. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА /таблица в EXCEL формат/

16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 18.09.2019г. от 17:00ч.  

 

16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 16.09.2019г. от 17:00ч.

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Добрич е насрочено за 15.09.2019г. от 15:00ч..

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 208 / 11.11.2019

  относно: Представителство на ОИК Добрич в Административно дело образувано по жалба от страна на ПП „ВОЛЯ“

 • № 207 / 06.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 206 / 05.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения