Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 105
Добрич, 21.10.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Община Добрич при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е предложение с вх. №195/18.10.2019г. и с вх. №215/21.10.2019г от  Мая Йорданова  Димитрова упълномощен представител на Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл.87,ал.1, т. 5 и чл.89, ал.1 от ИК от ИК, ОИК – Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

Заменя членове от състава на Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в посочените в предложението секционни избирателни комисия в Община Добрич, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800001

секретар

Димитричка Георгиева Желязкова

082800001

член

Аржентина Ламбова Николова

082800002

председател

Стоянка Василева Георгиева

082800006

зам.председател

Венцислава Христова Малджиева

082800007

секретар

Жулиета Петрова Станева

082800008

председател

Иванка Борисова Николова

082800009

зам.председател

Радосвета Иванова Костадинова

082800010

член

Велка Иванова Писарева-Георгиева

082800011

председател

Калина Стоянова Димитрова

082800013

член

Нина Русева Димитрова

082800014

член

Елена Петрова Димитрова-Бонева

082800015

зам.председател

Радина Николова Димитрова

082800015

член

Анка Иванова Лазарова

082800017

председател

Милица Калчева Митева

082800020

член

Жанета Кънчева Белчева

082800022

член

Костадин Николов Минков

082800023

член

Калчо Вълчев Митев

082800024

зам.председател

Румен Георгиев Стоянов

082800025

секретар

Мария Стоянова Иванова

082800027

зам.председател

Пенка Парушева Кушева

082800028

секретар

Райна Любомирова Ташева

082800031

член

Николай Иванов Друмев

082800032

председател

Стоянка Иванова Манолова

082800032

член

Дончо Йорданов Кондов

082800034

секретар

Петя Тодорова Колева

082800035

председател

Гергана Тодорова Маринова

082800035

член

Евгения Генчева Петрова

082800036

член

Ивелина Христова Георгиева

082800037

секретар

Стефан Стоянов Станев

082800040

член

Дияна Георгиева Метева

082800041

председател

Славка Илиева Иванова

082800041

член

Живко Вълков Вълков

082800041

член

Елена Иванова Николова

082800042

зам.председател

Соня Божкова Христова

082800043

член

Добринка Маринова Кръстева

082800044

председател

Дариела Димитрова Вълканкина

082800044

член

Марина Стефанова Георгиева

082800050

председател

Венера Иванова Маринова

082800050

член

Галина Василева Янкова

082800053

председател

Галина Здравкова Филева

082800053

член

Кристиян Янчев Янков

082800054

зам.председател

Светла Стоянова Куманова

082800055

член

Данка Русева Иванова

082800058

секретар

Георги Пеев Георгиев

082800059

член

Анка Александрова Саркизова

082800060

зам.председател

Йорданка Николова Добрева

082800060

член

Георги Бойчев Стоянов

082800063

член

Недко Пеев Георгиев

082800063

член

Йорданка Димитрова Кънчева

082800064

член

Красимир Димитров Кънчев

008280065

председател

Кръстина Маркова Василева

082800066

зам.председател

Румяна Добрева Стоянова

082800066

член

Олга Стефанова Василева

082800067

секретар

Георги Недков Георгиев

082800067

член

Красимир Александров Ангелов

082800068

председател

Румянка Великова Манковска

082800070

секретар

Димитър Петров Карабелов

082800072

зам.председател

Марияна Хинева Костадинова

082800074

член

Траян Христов Траянов

082800075

член

Пепа Костадинова Георгиева

082800076

секретар

Елена Иванова Начева

082800076

член

Маринка Василева Стоянова

082800077

председател

Дияна Стоянова Славова

082800077

член

Ивелина Колева Ганчева

082800080

председател

Божанка Тодорова Баева

082800081

член

Михаил Димитров Тодоров

082800082

член

Васил Колев Василев

082800082

член

Румяна Любомирова Стоянова

082800085

секретар

Диляна Димитрова Петрова

082800086

председател

Красимир Сашков Гаврилов

082800087

зам.председател

Димитричка Василева Добрева

082800087

член

Вяра Русева Пенчева

082800087

член

Йоана Ангелова Белчева

082800094

секретар

Петър Димитров Петров

082800095

председател

Величка Милева Димитрова

082800096

член

Нина Димитрова Петрова

082800097

секретар

Гинка Герова Илиева

082800097

член

Радка Михайлова Георгиева

082800098

председател

Светлана Тодорова Демирова

082800098

член

Георги Валентинов Георгиев

082800099

член

Георги Колев Димитров

082800100

член

Иванка Пенева Тодорова

082800102

зам.председател

Ростислава Красимирова Гроздева

082800103

секретар

Галин Георгиев Гроздев

082800104

председател

Мария Иванова Вълканкина

082800106

секретар

Теодора Йорданова Стоянова

082800106

член

Росина Димитрова Атанасова

082800108

член

Галин Тинев Ованезов

082800109

секретар

Мария Петрова Ованезова

082800114

зам.председател

Младена Иванова Георгиева

082800114

член

Камен Здравков Щерев

082800118

член

Ивелина Станчева Обрешкова

082800123

член

Галин Методиев Тодоров

082800125

член

Пламена Русева Недялкова

082800130

секретар

Величка Михалева Георгиева

082800130

член

Милена Стоянова Сойчева

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800001

секретар

Иванка Петрова Маринова

082800001

член

Димитричка Георгиева Желязкова

082800002

председател

Михаил Петров Радев

082800006

зам.председател

Анка Кирилова  Керанова

082800007

секретар

Жулиета Петрова Станева

082800008

председател

Нина Русева Димитрова

082800009

зам.председател

Красимир Атанасова Керанов

082800010

член

Ярослав Атанасов Джамбазов

082800011

председател

Денка Стоянова Стоянова

082800013

член

Геновева Митева Тодорова

082800014

член

Анка Иванова Лазарова

082800015

зам.председател

Наталия Миткова Георгиева

082800015

член

Костадин Николов Минков

082800017

председател

Венера Иванова Маринова

082800020

член

Румяна Добрева Стоянова

082800022

член

Иванка Господинова Александрова

082800023

член

Величка Илиева Стоилова-Николова

082800024

зам.председател

Венелина Ганева Георгиева

082800025

секретар

Йоанна Великова Койчева

082800027

зам.председател

Пенка Парушева Кушева

082800028

секретар

Снежана Ангелова Куртева

082800031

член

Марияна Борисова Димова

082800032

председател

Елка Гоцова Иванова

082800032

член

Живка Стефанова Христова

082800034

секретар

Петя Тодорова Колева

082800035

председател

Гергана Тодорова Маринова

082800035

член

Пепа Зафирова Иванова

082800036

член

Ивелина Христова Илиева

082800037

секретар

Невелина Иванова Димова

082800040

член

Диана Георгиева Метева

082800041

председател

Румен Михов Куртев

082800041

член

Соня Божкова Христова

082800041

член

Величка Михалева Георгиева

082800042

зам.председател

Стефан Стоянов Станев

008280043

член

Елена Иванова Николова

082800044

председател

Елена Димитрова Димитрова

082800044

член

Анета Димитрова Радева

082800050

председател

Ивелина Георгиева Русева

082800050

член

Добринка Маринова Кръстева

008280053

председател

Марийка Жекова Стоянова

082800053

член

Кольо Иванов Георгиев

082800054

зам.председател

Данка Русева Иванова

082800055

член

Елена Петрова Димитрова-Бонева

082800058

секретар

Георги Пенев Георгиев

082800059

член

Снежанка Петкова Тодорова

082800060

зам.председател

Георги Бойчев Стоянов

082800060

член

Йорданка Николова Добрева

082800063

член

Ирина Кирилова Стоянова

082800063

член

Мария Николаева Стефанова

082800064

член

Здравко Васков Стоилов

082800065

председател

Иван Жечев Божков

082800066

зам.председател

Олга Стефанова Василева

082800066

член

Еленка Колева Димитрова

082800067

секретар

Таня Петрова Илиева

082800067

член

Живко Вълков Вълков

082800068

председател

Анна Янкова Ничева

082800070

секретар

Детелина Костадинова Петрова

008280072

зам.председател

Владка Вълчанова Минчева

082800074

член

Виолета Богданова Стойнева-Добрева

082800075

член

Петя Иванова Стелиянова

082800076

секретар

Цвета Стойкова Димова

082800076

член

Радослав Йорданов Аврамов

082800077

председател

Кристина Ивелинова Калчева

082800077

член

Димитринка Божкова Аврамова

082800080

председател

Петя Евгениева Йорданова

082800081

член

Ялчън Неджет Риза

082800082

член

Тонка Георгиева Йорданова

082800082

член

Румяна Любомирова Стоянова

082800085

секретар

Росица Петкова Кирова

082800086

председател

Бончо Петков Боев

082800087

зам.председател

Вяра Русева Пенчева

082800087

член

Снежана Василева Одринска

082800087

член

Борислав Тихомиров Нейчев

082800094

секретар

Величка Милева Димитрова

082800095

председател

Петър Димитров Петров

082800096

член

Нина Димитрова Петрова

082800097

секретар

Гинка Герова Илиева

082800097

член

Радка Михаилова Георгиева

082800098

председател

Мирена Йорданова Фотева

082800098

член

Живко Ангелов Димитров

082800099

член

Станислава Стоянова  Йорданова

082800100

член

Иванка Пенева Тодорова

082800102

зам.председател

Добринка Панайотова Апостолова

082800103

секретар

Йорданка Тошкова Цекова

082800104

председател

Йордан Георгиев Господинов

082800106

секретар

Весела Костадинова Василева

082800106

член

Анна Василевна Атанасова

082800108

член

Станислава Живкова Желева

082800109

секретар

Камелия Митева Колева

082800114

зам.председател

Красимира Михайлова Михайлова

082800114

член

Дончо  Тодоров  Димитров

082800118

член

Йорданка Върбанова Димитрова

082800123

член

Янка Тонева Христова

082800125

член

Наталия Колева Енчева

082800130

секретар

Анна Алесандрова Левунлиева

082800130

член

Марияна Михайлова Илиева

 

А. На мястото на:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800002

председател

Михаил Петров Радев

082800019

член

Добромир Тодоров Иванов

082800020

член

Румяна Добрева Стоянова

082800022

секретар

Васил Венков Василев

082800028

секретар

Снежана Ангелова Куртева

082800041

председател

Румен Михов Куртев

082800048

член

Веселин Василев Георгиев

082800060

член

Йорданка Николова Добрева

082800075

член

Петя Иванова Стелиянова

082800097

член

Радка Михайлова Георгиева

082800105

член

Велико Мирославов Димитров

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800002

председател

Димитър Ламбов Ламбов

082800019

член

Румяна Добрева Стоянова

082800020

член

Жанета  Кънчева Белчева

082800022

секретар

Виолета Йорданова Тодорова

082800028

секретар

Румен Михов Куртев

082800041

председател

Снежана Ангелова Куртева

082800048

член

Йорданка Николова Добрева

082800060

член

Петя Иванова Стелиянова

082800075

член

Добромир Тодоров Иванов

082800097

член

Мария Христова Колева

082800105

член

Йорданка Великова Йовчева

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения