Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 107
Добрич, 21.10.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в Община Добрич при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е предложение с вх. №197/18.10.2019г. и вх. №212/21.10.2019г от  Нежля Неджати Амди-Ганева упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл.87,ал.1, т. 5 и чл.89, ал.1 от ИК от ИК, ОИК – Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

Заменя членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800001

член

Севдиха Исуф Ризова

082800006

Председател

Мерал Османова Раиф

082800007

член

Рубие Реджеб Рифад

082800008

Секретар

Первин Неждет Емин

082800012

Председател

Светослав Илиев Георгиев

082800013

член

Пламена Борисова Великова

082800020

член

Гюлсевим Исмаил Юсеин

082800024

член

Тони Нелкова Няголова

082800026

член

Нермин Екремова Ахмедова

082800027

Председател

Гюлджан Юмерова Неджиб

082800039

член

Ялчин Али Адилов

082800044

Секретар

Ердинч Исмаил Мустафа

082800046

член

Нуртен Ерсин Ерол

082800050

Секретар

Шенай Сенаиева Якубова-Ибрямова

082800055

член

Пепа Алекова Стоянова

082800063

член

Динко Петров Динков

082800067

Зам.председател

Леонардо Едуард Хубесерян

082800069

Председател

Севал Девлетова Якубова

082800076

член

Сурия Алиибрямова Ахмед

082800077

член

Дилек Бейзат Енчева

082800088

член

Тезджан Кудрет Хасан

082800089

Секретар

Беркан Рейхан Ридван

082800098

Секретар

Юрфет Асанова Мустафа

082800100

член

Сибел Бейджан Исмаил

082800105

Председател

Мелиха Кемал Исмаилова

082800110

Секретар

Мариана Александрова Йорданова

082800112

член

Нaджие Исмаил Сюлейман

 

Б. Да се назначи:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800001

член

Нермин Екремова Ахмедова

082800006

Председател

Первин Неждет Емин

082800007

член

Гюлсевим Исмаил Юсеин

082800008

Секретар

Виждан Мустафа Селядин

082800012

Председател

Мария Костадинова Иванова

082800013

член

Зюбейда Исмаил Федаил

082800020

член

Рубие Реджеб Рифад

082800024

член

Гинка Димитрова Димитрова

082800026

член

Пламена Борисова Великова

082800027

Председател

Нина Кирилова Арнаудова

082800039

член

Кремена Иванова Георгиева

082800044

Секретар

Силвия Дякова Нейчева

082800046

член

Гилман Алит Али

082800050

Секретар

Нури Мехмедов Мюмюнов

082800055

член

Дилек Бейзат Енчева

082800063

член

Невена Златкова Станкова

082800067

Зам.председател

Нурджиям Фикрет Ибрям

082800069

Председател

Леонардо Едуард Хубесерян

082800076

член

Невин Салимова Ахмедова

082800077

член

Злателина Живкова Димитрова

082800088

член

Гюнайдин Гюлеров Тефиков

082800089

Секретар

Севдалина Давидова Асенова

082800098

Секретар

Златка Стоянова Тодорова

082800100

член

Ебру Ердоганова Зекериева

082800105

Председател

Севдие Мустафова Саидова

082800110

Секретар

Денис Бейзат Карани

082800112

член

Анифе Мустафова Ферад

 

А. На мястото на:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800008

Секретар

Виждан Мустафа Селядин

082800015

член

Юксел Мехмед Апти

082800017

Секретар

Едже Емилова

082800033

член

Неджмедин Асан Али

082800036

Председател

Метин Юсеин Ебазел

082800051

член

Керанка Иванова Кулева

082800055

член

Дилек Бейзат Енчева

082800057

член

Кадрие Невзатова Ахмед

082800058

Зам.председател

Айнур Хайредин Кадир

082800075

член

Грациела Миленова Костадинова

082800076

член

Невин Салимова Ахмедова

082800091

Зам.председател

Павлина Стоянова Иванова

082800092

член

Дилек Бейханова Неждет

082800104

Секретар

Марин Атанасов Милев

082800106

Зам.председател

Юркюш Назмедин Кадир

082800117

Председател

Межнун Ошнутова Девриш

082800127

член

Николина Божидарова Милева

 

Б. Да се назначи:

СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800008

Секретар

Едже Емилова

082800015

член

Юркюш Назмедин Кадир

082800017

Секретар

Виждан Мустафа Селядин

082800033

член

Елис Исмаилова Ахмедова

082800036

Председател

Миневер Джемайдин Юмер

082800051

член

Ерджан Енверов Аптуллов

082800055

член

Дилек Бейханова Неждет

082800057

член

Невин Салимова Ахмедова

082800058

Зам.председател

Едаа Шефкетова Вейселова

082800075

член

Гюлхан Емурла Якуб

082800076

член

Йозлем Сами Ахмед

082800091

Зам.председател

Фатме Исмаилова Иса

082800092

член

Стела Захариева Николова

082800104

Секретар

Талиха Илми Ният-Петрова

082800106

Зам.председател

Гюлхан Музафер Арифова

082800117

Председател

Руфкие Османова Ахмедова

082800127

член

Икбале Хасан Алиева

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения