Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 133
Добрич, 24.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ) в Община Добрич

Постъпило е заявление – списък на упълномощени представители от местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ) с вх. № 245/24.10.2019г. в ОИК Добрич за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 Октомври 2019г.

След извършена проверка ОИК Добрич констатира, че за 128 /сто двадесет и осем/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение №1080/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 128 /сто двадесет и осем/ броя упълномощени представители на местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН )   в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Елена Георгиева Михайлова

1/22.10.2019

2.       

Снежа  Георгиева Вачева-Димитрова

2/22.10.2019

3.       

Йорданка Стоянова Петкова

3/22.10.2019

4.       

Нела Стефанова Франгова

4/22.10.2019

5.       

Галина Иванова Никова

5/22.10.2019

6.       

Мария Андонова Коева

6/22.10.2019

7.       

Пенка Андонова Коева

7/22.10.2019

8.       

Илиана Григорова Кашева

8/22.10.2019

9.       

Маргарита Пламенова Радилова

9/22.10.2019

10.   

Петър Славов Петров

10/22.10.2019

11.   

Пенка Симеонова Димитрова

11/22.10.2019

12.   

Деян Недялков Костадинов

12/22.10.2019

13.   

Борислав Георгиев Върбанов

13/22.10.2019

14.   

Ралица Илиева Кралева

14/22.10.2019

15.   

Венелин Калчев Кралев

15/22.10.2019

16.   

Мариан Нейков Минчев

16/22.10.2019

17.   

Свилен Иванов Райчев

17/22.10.2019

18.   

Илияна Тошкова Кондова

18/22.10.2019

19.   

Златинка Димитрова Георгиева

19/22.10.2019

20.   

Божанка Христова Петрова

20/22.10.2019

21.   

Драган Христов Драганов

21/22.10.2019

22.   

Вяра Йорданова Тодорова

22/22.10.2019

23.   

Гергана Тошкова Иванова

23/22.10.2019

24.   

Наталия Недкова Нейкова-Стоянова

24/22.10.2019

25.   

Руска Минчева Няголова

25/22.10.2019

26.   

Даниела Друмева Петкова-Цанева

26/22.10.2019

27.   

Антоанета Кирчева Георгиева

27/22.10.2019

28.   

Василка Ценкова Пантелеймонова

28/22.10.2019

29.   

Екатерина Василева Дончева

29/22.10.2019

30.   

Марияна Милчева Иванова

30/22.10.2019

31.   

Георги Кирчев Тодоров

31/22.10.2019

32.   

Йорданка Красимирова Нейкова

32/22.10.2019

33.   

Веселина Тодорова Манова

33/22.10.2019

34.   

Силвия Стефчова Янакиева

34/22.10.2019

35.   

Марияна Александрова Колева-Найденова

35/22.10.2019

36.   

Севдалина Тодорова Донева

36/22.10.2019

37.   

Велико Ников Великов

37/22.10.2019

38.   

Кръстинка Георгиева Великова

38/22.10.2019

39.   

Марчела Василева Стоянова

39/22.10.2019

40.   

Радомир Димитров Денев

40/22.10.2019

41.   

Велислава Веселинова Костадинова

41/22.10.2019

42.   

Жулиета Атанасова Георгиева

42/22.10.2019

43.   

Цонка Събева Атанасова

43/22.10.2019

44.   

Станислав Петров Петров

44/22.10.2019

45.   

Галина Георгиева Павлова

45/22.10.2019

46.   

Любка Димитрова Станчева

46/22.10.2019

47.   

Дияна Ненова Иванова

47/22.10.2019

48.   

Галя Петрова Марчева

48/22.10.2019

49.   

Диляна Марчева Иванова

49/22.10.2019

50.   

Виолета Цветкова Влахова

50/22.10.2019

51.   

Лъчезар Стоянов Генчев

51/22.10.2019

52.   

Екатерина Николова Панчева

52/22.10.2019

53.   

Виолетка Георгиева Маринова

53/22.10.2019

54.   

Магдалена Валентинова Трифонова

54/22.10.2019

55.   

Миглена Атанасова Димитрова

55/22.10.2019

56.   

Венцислава Даринова Тодорова

56/22.10.2019

57.   

Данка Ганчева Георгиева

57/22.10.2019

58.   

Добринка Лазарова Костадинова

58/22.10.2019

59.   

Севдалина Тодорова Мирчева

59/22.10.2019

60.   

Десислава Миткова Чавдарова

60/22.10.2019

61.   

Иван Тодоров Тодоров

61/22.10.2019

62.   

Добринка Атанасова Стефанова

62/22.10.2019

63.   

Цонка Дончева Тодорова

63/22.10.2019

64.   

Димитър Атанасов Арменчев

64/22.10.2019

65.   

Светла Димитрова Митева

65/22.10.2019

66.   

Деница Иванова Дончева

66/22.10.2019

67.   

Румяна Димитрова Иванова

67/22.10.2019

68.   

Красимир Йорданов Василев

68/22.10.2019

69.   

Минчо Кръстев Маринов

69/22.10.2019

70.   

Деспина Недялкова Димитрова

70/22.10.2019

71.   

Маринка Димитрова Божинова

71/22.10.2019

72.   

Ганка Николова Панайотова

72/22.10.2019

73.   

Ивелин Иванов Петров

73/22.10.2019

74.   

Донка Славова Добрева

74/22.10.2019

75.   

Катя Кирчева Калчева

75/22.10.2019

76.   

Мариета Георгиева Проданова

76/22.10.2019

77.   

Радостина Василева Филева

77/22.10.2019

78.   

Валентин Стефанов Цонков

78/22.10.2019

79.   

Красимир Стоянов Пенев

79/22.10.2019

80.   

Ивелин Иванов Найденов

80/22.10.2019

81.   

Панайот Проданов Панайотов

81/22.10.2019

82.   

Ивелина Стоилова Стоилова-Хатева

82/22.10.2019

83.   

Силвия Йорданова Панева

83/22.10.2019

84.   

Стоянка Пенева Панева

84/22.10.2019

85.   

Станислав Събев Станев

85/22.10.2019

86.   

Венета Маринова Василева

86/22.10.2019

87.   

Кера Димитрова Няголова

87/22.10.2019

88.   

Нелко Господинов Няголов

88/22.10.2019

89.   

Йорданка Димитрова Далакманска

89/22.10.2019

90.   

Иван Йорданов Йорданов

90/22.10.2019

91.   

Светослав Лъчезаров Петров

91/22.10.2019

92.   

Силвия Славова Игнатова

92/22.10.2019

93.   

Георги Милков Милушев

93/22.10.2019

94.   

Ивелина Стоянова Илиева

94/22.10.2019

95.   

Пламен Митев Колев

95/22.10.2019

96.   

Валентин Добрев Дянков

96/22.10.2019

97.   

Йорданка Никова Пейчева

97/22.10.2019

98.   

Веселин Петров Николов

98/22.10.2019

99.   

Стефан Кръстев Стефанов

99/22.10.2019

100.                      

Росинка Миткова Михайлова -Иванова

100/22.10.2019

101.                      

Кера Димитрова Господинова

101/22.10.2019

102.                      

Владимир Николов Демиров

102/22.10.2019

103.                      

Красимира Иванова Ангелова

103/22.10.2019

104.                      

Йордан Василев Милчев

104/22.10.2019

105.                      

Катерина Колева Цонева

105/22.10.2019

106.                      

Станислав Маринов Василев

106/22.10.2019

107.                      

Галина Иванова Великова

107/22.10.2019

108.                      

Галин Атанасов Йорданов

108/22.10.2019

109.                      

Георги Петров Великов

109/22.10.2019

110.                      

Тихомир Милев Трифонов

110/22.10.2019

111.                      

Янка Атанасова Кондова

111/22.10.2019

112.                      

Катя Станева Стоянова

112/22.10.2019

113.                      

Марийка Костадинова Янева

113/22.10.2019

114.                      

Росица Димитрова Павлова

114/22.10.2019

115.                      

Иван Стефанов Асенов

115/22.10.2019

116.                      

Даниела Петкова Димитрова

116/22.10.2019

117.                      

Христина Анелинова Жекова

117/22.10.2019

118.                      

Антоанета Димитрова Алексиева

118/22.10.2019

119.                      

Миглена Петрова Маринова

119/22.10.2019

120.                      

Ива Хараланова Мюлер

120/22.10.2019

121.                      

Маринка Стойкова Петрова

121/22.10.2019

122.                      

Красимира Тошкова Трухчева

122/22.10.2019

123.                      

Петър Маринов Петров

123/22.10.2019

124.                      

Иван Недялков Иванов

124/22.10.2019

125.                      

Дарин Драгнев Тодоров

125/22.10.2019

126.                      

Гюлхан Мазлъмова  Сали

126/22.10.2019

127.                      

Нели Живкова Асенова

127/22.10.2019

128.                      

Елена Неделчева Димитрова

128/22.10.2019

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения