Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 139
Добрич, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, в Община Добрич при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с вх. №253/25.10.2019г. от Нежля Неджати Амди-Ганева, упълномощен представител ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,   в Община Добрич.

Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №73-МИ, заведено под №10 на 25.10.2019г. в регистъра за застъпници, воден от ОИК Добрич, декларации – Приложение №75-МИ по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител. Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници – 129 /сто двадесет и девет/ броя, като 125 /сто двадесет и пет / от тях отговарят на нормативните изисквания.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т. 1 и т.18 от ИК, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

Регистрира 125 /сто двадесет и пет/ броя застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1.       

Асен Ангелов Асенов

2.       

Бюляй Емурла Исмаил

3.       

Хелена Евгениева Желева

4.       

Ширин Ахмедова Мъстънова - Желева

5.       

Мелиха Кемал Исмаилова

6.       

Мюжгян Осман Ислям

7.       

Тезджан Айдън Нихат

8.       

Кибра Исмаилова Акиф

9.       

Мийрем Мехмедова Реджеб

10.   

Илияна Василева Джамбазова

11.   

Татяна Петровна Гочева

12.   

Невзат Османали Шаиб

13.   

Беркай Сунай Бююкмерич

14.   

Мюсрет Назиф Хасан

15.   

Нурие Акиф Али

16.   

Ошнут Мехмедов Алиев

17.   

Искра Райчева Георгиева

18.   

Фитнат Реджеб Хасан

19.   

Рафие Осман Мехмед

20.   

Енял Енур Мехмед

21.   

Серват Захид Арсланова

22.   

Джеврие Али Ахмед

23.   

Исмет Себайдин Салим

24.   

Милена Руменова Величкова

25.   

Бирсен Дюнят Мурадова

26.   

Снежа Живкова Христова

27.   

Танжу Себат Неджми

28.   

Октай Шурай Исуф

29.   

Мюжгян Шабан Исмаилова

30.   

Ширин Неази Касаб

31.   

Милена Иванова Иванова

32.   

Методи Еленков Йорданов

33.   

Сали Мехмедали Ислям

34.   

Ердем Бейрут Касаб

35.   

Нуршан Хака Ариф

36.   

Екрем Акиф Ариф

37.   

Ердинч Неджати Расим

38.   

Наджие Исмаил Сюлейман

39.   

Разие Хасанова Исмаил

40.   

Гюлбеяз Мустафа Пазарджъклъ

41.   

Смаил Айдар Мустафа

42.   

Шурай Исуф Мурадов

43.   

Бирджихан Реджеб Ешереф

44.   

Илмаз Рафи Кадир

45.   

Хюсеин Марем Алиш

46.   

Димитричка Жечова Иванова

47.   

Неджмие Осман Ибрям

48.   

Муса Йомеров Юсеинов

49.   

Найме Мустафова Еминова

50.   

Сали Исмаил Сали

51.   

Ерджан Ибрям Хюсню

52.   

Сабрие Реджеб Зевадин

53.   

Юсеин Юсеинов Байрямов

54.   

Айше Алиш Ибрям

55.   

Ремзие Исмаил Ахмед

56.   

Тусент Мустафова Себайдинова

57.   

Джеврие Сали Осман

58.   

Метин Шефкъ Ешереф

59.   

Айнур Ваидова Сюлейман

60.   

Юсние Юсню Изет

61.   

Тюркян Метин Шефкъ

62.   

Миглена Йорданова Мавродиева

63.   

Гюлюмсер Мехмедова Джемадинова

64.   

Цветелина Йорданова Кънчева

65.   

Семиха Ерджан Тефикова

66.   

Зекие Кадир Мехмед

67.   

Сийка Колева Чакърова

68.   

Силвия Стоянова Кръстева

69.   

Илкнур Расим Ашим

70.   

Семиха Осман Сали

71.   

Исмет Сали Али

72.   

Нурджан Нежмедин Асан

73.   

Петранка Славова Георгиева

74.   

Бейхан Исмаил Шабан

75.   

Данаил Валентинов Йовчев

76.   

Шефкъ Алид Осман

77.   

Тодор Петков Иванов

78.   

Зинеб Исмаил Али

79.   

Айсел Айдън Мустафа

80.   

Ренгинар Асан Мустафа

81.   

Ислям Назифов Шабанов

82.   

Гюлтен Ахмет Изет

83.   

Нилгюн Алиосман Алил

84.   

Мехмед Сали Али

85.   

Ахмед Карани Халил

86.   

Енгин Сенаиф Мустафа

87.   

Мемду Салиев Алиев

88.   

Севджан Нежати Адил

89.   

Йордан Колев Дакушев

90.   

Николай Данчев Ефтимов

91.   

Метин Енверов Ибрямов

92.   

Севгин Фаик Мустафа

93.   

Мехрибан Исмет Сюлейман

94.   

Гюлер Тефиков Мурадов

95.   

Юлияна Минчева Тодорова

96.   

Виктория Митева Захариева

97.   

Ревдет Исмаилов Ибрямов

98.   

Алайдин Бекир Мустафа

99.   

Сибел Ердоганова Тасимова

100.                      

Суна Нермин Якубова

101.                      

Беркан Рейхан Ридван

102.                      

Семра Нежмедин Кяшиф

103.                      

Къймет Шефкед Кяшиф

104.                      

Румен Ивайлов Минчев

105.                      

Иванка Вълчанова Балчева

106.                      

Алкан Айдън Ахмед

107.                      

Ридван Мурадов Баубек

108.                      

Бирсен Мустафа Мустафова

109.                      

Мехмед Юсеин Хасан

110.                      

Сабрие Реджебова Исмаилова

111.                      

Генади Алеков Демиров

112.                      

Хошнут Мустафов Юсеинов

113.                      

Юсние Юсеин Мандаджиева

114.                      

Исмаил Нуридин Ахмед

115.                      

Севинч Азис Али

116.                      

Жеко Тодоров Аспарухов

117.                      

Петър Жеков Тодоров

118.                      

Аксел Юксел Исмаил

119.                      

Светла Христова Стоянова-Исмаил

120.                      

Адем Сафет Мустафа

121.                      

Тезджан Кудрет Хасан

122.                      

Бингьол Амед Амед

123.                      

Айля Месут Мамбет

124.                      

Аслихан Джемадин Салиева

125.                      

Февзи Фемиев Исмаилов

                         

НЕ РЕГИСТРИРА 4/четири/ броя застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

 

1.

Хикмет Мурадов Билялов

2.

Невзие Ахмедова Арифова

3.

Фикрие Акифова Реджебова

4.

Нийран Осман Адем

 

 

                     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 25.10.2019 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения