Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 146
Добрич, 26.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Община Добрич

Постъпило е заявление – списък на упълномощени представители от  Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с вх. № 262/26.10.2019г. в ОИК Добрич за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

След извършена проверка ОИК Добрич констатира, че за 118 /сто и осемнадесет / броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение №1080/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 118 /сто и осемнадесет/ броя упълномощени представители на  Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Милан Димитров Миланов

1/25.10.2019 г.

2.       

Христо Янков Проданов

2/25.10.2019 г.

3.       

Мария Стоянова Христова

3/25.10.2019 г.

4.       

Аржентина Ламбова Николова

4/25.10.2019 г.

5.       

Недка Михайлова Миланова

5/25.10.2019 г.

6.       

Моньо Колев Монев

6/25.10.2019 г.

7.       

Денка Иванова Костадинова

7/25.10.2019 г.

8.       

Недко Пеев Георгиев

8/25.10.2019 г.

9.       

Пейо Георгиев Пеев

9/25.10.2019 г.

10.   

Кера Николова Иванова

10/25.10.2019 г.

11.   

Димитър Иванов Илиев

11/25.10.2019 г.

12.   

Златка Лазарова Радева

12/25.10.2019 г.

13.   

Вярка Стоянова Горанова

13/25.10.2019 г.

14.   

Снежанка Тодорова Георгиева

14/25.10.2019 г.

15.   

Мариана Николова Иванова

15/25.10.2019 г.

16.   

Галина Богданова Атанасова

16/25.10.2019 г.

17.   

Димитър Тодоров Станев

17/25.10.2019 г.

18.   

Ангел Руменов Михов

18/25.10.2019 г.

19.   

Стоянка Кирова Драганова

19/25.10.2019 г.

20.   

Стефка Панайотова Караянева-Задгорска

20/25.10.2019 г.

21.   

Пена Костадинова Георгиева

21/25.10.2019 г.

22.   

Людмила Стоянова Антонова

22/25.10.2019 г.

23.   

Иванка Радева Костова

23/25.10.2019 г.

24.   

Йордан Славов Костов

24/25.10.2019 г.

25.   

Славена Николаева Минкова

25/25.10.2019 г.

26.   

Руслан Колев Вълков

26/25.10.2019 г.

27.   

Коска Илиева Янкова

27/25.10.2019 г.

28.   

Светлана Савчева Георгиева

28/25.10.2019 г.

29.   

Марияна Иванова Пенева

29/25.10.2019 г.

30.   

Николай Цветков Тодоров

30/25.10.2019 г.

31.   

София Петрова Иванова

31/25.10.2019 г.

32.   

Галина Тодорова Иванова

32/25.10.2019 г.

33.   

Милена Ангелова Веселинова

33/25.10.2019 г.

34.   

Теодора Пламенова Вълчева

34/25.10.2019 г.

35.   

Кана Русева Михалева

35/25.10.2019 г.

36.   

Еленка Петкова Кемечеджиева

36/25.10.2019 г.

37.   

Марийка Богданова Райчева

37/25.10.2019 г.

38.   

Христо Григоров Христов

38/25.10.2019 г.

39.   

Милчо Станчев Балевски

39/25.10.2019 г.

40.   

Анелия Георгиева Нейчева

40/25.10.2019 г.

41.   

Стоян Господинов Събев

41/25.10.2019 г.

42.   

Иванка Димова Костадинова

42/25.10.2019 г.

43.   

Анка Симеонова Стефанова

43/25.10.2019 г.

44.   

Габриела Станимирова Стойнова

44/25.10.2019 г.

45.   

Мария Стоянова Иванова

45/25.10.2019 г.

46.   

Николай Стоянов Костадинов

46/25.10.2019 г.

47.   

Атанаска Тодорова Костадинова

47/25.10.2019 г.

48.   

Даниела Николова Николова

48/25.10.2019 г.

49.   

Райна Йорданова Генчева

49/25.10.2019 г.

50.   

Илияна Атанасова Станева

50/25.10.2019 г.

51.   

Стойка Илиева Стоянова

51/25.10.2019 г.

52.   

Пенка Стелиянова Катранджиева

52/25.10.2019 г.

53.   

Антон Боянов Цветанов

53/25.10.2019 г.

54.   

Величка Михайлова Йорданова

54/25.10.2019 г.

55.   

Гинка Георгиева Николова

55/25.10.2019 г.

56.   

Татяна Радева Великова

56/25.10.2019 г.

57.   

Василка Димитрова Николаева

57/25.10.2019 г.

58.   

Атанас Георгиев Дамянов

58/25.10.2019 г.

59.   

Вълка Ангелова Дамянова

59/25.10.2019 г.

60.   

Мария Георгиева Донева

60/25.10.2019 г.

61.   

Росица Андонова Атанасова

61/25.10.2019 г.

62.   

Вяра Денева Великова

62/25.10.2019 г.

63.   

Жельо Димчев Димов

63/25.10.2019 г.

64.   

Митко Паскалев Димитров

64/25.10.2019 г.

65.   

Румяна Петрова Николова

65/25.10.2019 г.

66.   

Тодор Димитров Екзаров

66/25.10.2019 г.

67.   

Володя Стоянов Йорданов

67/25.10.2019 г.

68.   

Желязко Петров Стоянов

68/25.10.2019 г.

69.   

Калоян Сашев Минчев

69/25.10.2019 г.

70.   

Емил Иванов Великов

70/25.10.2019 г.

71.   

Ивайло Василев Иванов

71/25.10.2019 г.

72.   

Надка Иванова Стоянова

72/25.10.2019 г.

73.   

Елена Малчева Ангелова

73/25.10.2019 г.

74.   

Димитър Славов Николов

74/25.10.2019 г.

75.   

Стоянка Ганчева Христова

75/25.10.2019 г.

76.   

Недялка Гочева Рафаилова

76/25.10.2019 г.

77.   

Йонка Стоянова Митева

77/25.10.2019 г.

78.   

Донка Георгиева Петрова

78/25.10.2019 г.

79.   

Йорданка Иванова Пенева

79/25.10.2019 г.

80.   

Йовка Малчева Иванова

80/25.10.2019 г.

81.   

Енчо Маринов Иванов

81/25.10.2019 г.

82.   

Георги Пламенов Нейчев

82/25.10.2019 г.

83.   

Анжела Иванова Николова

83/25.10.2019 г.

84.   

Тодорка Христова Георгиева

84/25.10.2019 г.

85.   

Боян Георгиев Ганчев

85/25.10.2019 г.

86.   

Стоян Димитров Стоянов

86/25.10.2019 г.

87.   

Върбина Стефанова Господинова

87/25.10.2019 г.

88.   

Донка Петрова Велева

88/25.10.2019 г.

89.   

Ганка Георгиева Петрова

89/25.10.2019 г.

90.   

Йовка Петрова Пеева

90/25.10.2019 г.

91.   

Иванка Георгиева Енчева

91/25.10.2019 г.

92.   

Николай Костадинов Минков

92/25.10.2019 г.

93.   

Мария Илиева Димитрова

93/25.10.2019 г.

94.   

Яница Стефанова Топалова

94/25.10.2019 г.

95.   

Петър Георгиев Проданов

95/25.10.2019 г.

96.   

Станислав Димитров Димитров

96/25.10.2019 г.

97.   

Ивелин Жеков Иванов

97/25.10.2019 г.

98.   

Жулиен Ивелинов Жеков

98/25.10.2019 г.

99.   

Еленка Георгиева Леонова

99/25.10.2019 г.

100.                      

Димитър Маринов Панайотов

100/25.10.2019 г.

101.                      

Пламенка Василева Христова

101/25.10.2019 г.

102.                      

Детелина Цветанова Иванова

102/25.10.2019 г.

103.                      

Дарина Йорданова Пенева

103/25.10.2019 г.

104.                      

Керанка Георгиева Костадинова

104/25.10.2019 г.

105.                      

Димка Красимирова Христова

105/25.10.2019 г.

106.                      

Мара Костова Денева

106/25.10.2019 г.

107.                      

Галина Христова Михайлова

107/25.10.2019 г.

108.                      

Калчо Вълчев Митев

108/25.10.2019 г.

109.                      

Стефани Дилянова Дилова

109/25.10.2019 г.

110.                      

Михо Куртев Иванов

111/25.10.2019 г.

111.                      

Цветанка Косева Ганчева

112/25.10.2019 г.

112.                      

Милен Янчев Желязков

113/25.10.2019 г.

113.                      

Стоян Пламенов Стоянов

114/25.10.2019 г.

114.                      

Даниел Кристиянов Минов

115/25.10.2019 г.

115.                      

Тодорка Тодорова Великова

116/25.10.2019 г.

116.                      

Тихомир Генчев Нейчев

117/25.10.2019 г.

117.                      

Борислав Тихомиров Нейчев

118/25.10.2019 г.

118.                      

Мирена Йорданова Фотева

119/25.10.2019 г.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 26.10.2019 в 14:49 часа

Свързани решения:

146_1/26.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения