Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 183
Добрич, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) в Община Добрич при произвеждане на изборите за кметове на втори тур, на 03 ноември 2019г.

Постъпило е предложение с вх. №319/02.11.2019г. от Михаел Росенов Игнатов упълномощен представител на  местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН)  за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН )  в Община Добрич.

Приложени са предложение за регистрация на заместващи застъпници – Приложение №74-МИ, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител и декларации Приложение 75-МИ. Извършена е проверка на данните на кандидатите  за заместващи застъпници, които отговарят на нормативните изисквания.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т. 1 и т.18 от ИК, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 5 заместващи застъпници от състава на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН),  както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник (не повече от 1/3 от броя на секциите)

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник
1

Собствено, бащино, фамилно име на регистрирания застъпник, който се замества

ЕГН/ЛН на замествания застъпник
1

1.

Виолета Пенчева Петрова

**********

Карина Кирилова Кирилова

**********

2.

Жени Тодорова Георгиева

**********

Марина Тодорова Петрова

**********

3.

Маргарита Николаева Иванова

**********

Христина Георгиева Христова

**********

4.

Джеват Хасан Халил

**********

Добромир Георгиев Димитров

**********

5.

Десислава Иванова Ненчева

**********

Миглена Панайотова Александрова

**********

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения