Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 184
Добрич, 02.11.2019

ОТНОСНО: Оттегляне на пълномощни на упълномощени представители на Местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ) в Община Добрич

Постъпило е писмено заявление от Михаел Росенов Игнатов - упълномощен представител на Местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ) за оттегляне на пълномощно № 27 на името на Антоанета Кирчева Георгиева ,  пълномощно № 46 на името на Любка Димитрова Станчева,  пълномощно № 71 на името на Маринка Димитрова Божинова и пълномощно № 127 на името на Нели Живкова Асенова , публикувани в списък на упълномощени представители от Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) с вх. № 320/02.11.2019г. в ОИК Добрич при произвеждане на изборите  за кметове на втори тур, на 03 ноември 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с Раздел II, т. 28 от Решение №1080-МИ/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

Заличава в публикувания регистър на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети на упълномощени представители на Местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ), както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Антоанета Кирчева Георгиева

27/22.10.2019

2.       

Любка Димитрова Станчева

46/22.10.2019

3.       

Маринка Димитрова Божинова

71/22.10.2019

4.       

Нели Живкова Асенова

127/22.10.2019

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения