Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 185
Добрич, 02.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ) в Община Добрич

Постъпило е заявление – списък на упълномощени представители от местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН ) с вх. № 320/02.11.2019г. в ОИК Добрич при произвеждане на изборите  за кметове на втори тур, на 03 ноември 2019г.

След извършена проверка ОИК Добрич констатира, че за 4 /четири/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение №1080/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 4 /четири/ броя упълномощени представители на местна коалиция ДБГ ( ДБГ, НДСВ, ССД, ГН )   в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Керанка Опълченова Николаева

№ 131 от 25.10.2019 г.

2.       

Тодор Василев Иванов

№ 132 от 25.10.2019 г.

3.       

Мария Диянова Петрова

№ 133 от 25.10.2019 г.

4.       

Бетина Пламенова Пенчева

№ 134 от 25.10.2019 г.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 02.11.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения