Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 187
Добрич, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на ПП "ГЕРБ" в Община Добрич при произвеждане на изборите за кметове на втори тур, на 03 ноември 2019г.

Постъпило е предложение с вх. №324/02.11.2019г. от Кина Драгнева Костова  упълномощен представител на ПП  "ГЕРБ"    за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл.87,ал.1, т. 5 и чл.89, ал.1  от ИК, ОИК – Добрич

Р  Е  Ш  И:

Заменя членове от състава на ПП  "ГЕРБ"  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800080

член

Елисавета Цанкова Маринова

082800021

член

Гинка Атанасова Няголова

082800057

член

Меглена Петрова Димитрова

082800124

член

Иванка Тодорова Тодорова

082800124

член

Маринка Иванова Цанкова

082800123

член

Йорданка Динева Петрова

082800123

член

Дора Колева Костадинова

082800125

член

Величка Иванова Господинова

082800125

член

Цонка Събева Илиева

082800126

Секретар

Димитър Живков Ангелов

082800026

член

Димитрина Петрова Митева

082800107

член

Румяна Петрова Семова

082800116

член

Иванка Йорданова Енчева

082800116

Зам. председател

Пенка Симеонова Колева

082800099

Секретар

Тошко Илиев Керанов

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800080

член

Димитър Живков Ангелов

082800021

член

Димитрина Петрова Митева

082800057

член

Маринка Иванова Цанкова

082800124

член

Албена Димитрова Сивриева - Петрова

082800124

член

Снежина Вълева Петрова

082800123

член

Детелина Божидарова Тодорова

082800123

член

Стоянка Димитрова Иванова

082800125

член

Елена Маринова Янкова

082800125

член

Пламен Желязков Петров

082800126

Секретар

Димитрина Петрова Митева

082800026

член

Димитър Живков Ангелов

082800107

член

Геновева Каменова Тодорова

082800116

член

Кирил Сребков Кирилов

082800116

Зам. председател

Миглена Желязкова Георгиева

082800099

Секретар

Мария Димитрова Кирилова

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 02.11.2019 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения