Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 189
Добрич, 03.11.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на ПП "ГЕРБ" в Община Добрич при произвеждане на изборите за кметове на втори тур, на 03 ноември 2019г.

Постъпило е предложение с вх. №328/03.11.2019г. от Кина Драгнева Костова  упълномощен представител на ПП  "ГЕРБ"    за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл.87,ал.1, т. 5 и чл.89, ал.1  от ИК, ОИК – Добрич

Р  Е  Ш  И:

Заменя членове от състава на ПП  "ГЕРБ"  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800125

член

Пламен Желязков Петров

082800124

член

Албена Димитрова Сивриева - Петрова

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800125

член

Милен Тодоров Дучев

082800124

член

Теодора Величкова Радева

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800125

член

Ваня Първанова Тошева

082800021

член

Димитрина Петрова Митева

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800125

член

Доника Костова Стефанова

082800021

член

Радослав Стоянов Михайлов

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800124

Председател

Айще Османова Ахмедова

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800124

Председател

Павлинка Стоянова Иванова

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800030

Член

Павлина Стоянова Иванова

082800123

Член

Стоянка Димитрова Иванова

082800123

Секретар

Минка Коева Андонова

082800123

Член

Детелина Божидарова Колева

082800090

Секретар

Иванка Илиева Маринова

082800090

Член

Милена Георгиева Георгиева

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

082800030

Член

Катя Георгиева СТойкова

082800123

Секретар

Стоянка Димитрова Иванова

082800123

Член

Стоянка Стоянова Казанлиева

082800123

Член

Дора Колева Костадинова

082800090

Секретар

Милена Георгиева Георгиева

082800090

Член

Лидия Петрова Христова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 07:49 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения