Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 192
Добрич, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Михаел Росенов Игнатов, упълномощен представител на Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) за проверка за закононарушения на изборното законодателство пред входа на училище „Любен Каравелов“ –агитация на чужд език.

 Постъпил  е сигнал с вх. N: 343/03.11.2019 г., подаден от МК ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД и ГН/, ОИК Добрич за закононарушения на изборното законодателство пред входа на  училище „Любен Каравелов“ –агитация на чужд език от зам. председател на СИК

Съгласно Решение № 62 от 04.04.2019 г. на ЦИК, от ОИК Добрич е извършена проверка от ЕРХАН КЕРИМОВ – зам. председател и ДАНИЕЛА КОЛАРОВА – член, при която бе констатирано следното:

В СИК 121, находяща се в гр. Добрич, у-ще „Л. Каравелов“, зам. председателят – ГЮЛСЕРЕН ИСМЕТ АХМЕД е разговаряла на турски език пред сградата на училището. По обяснения дадени лично от г-жа АХМЕД, неин близък я е попитал на турски език в коя секция трябва да гласува, като тя му е отговорила също на турски език. При извършената проверка, г-жа АХМЕД отрече да е извършила агитация, като сама отчете, че не е следвало да говори на чужд език. На г-жа АХМЕД изрично беше обърнато внимание да не разговаря на чужд език с гласоподаватели и да не извършва агитация. За извършената проверка е съставен протокол от ОИК Добрич.

Не се установиха закононарушения, които да бъдат санкционирани или преустановявани.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК, ОИК– Добрич

Р  Е  Ш  И:

 Намира подадения сигнал за неоснователен, поради липса на констатирани законови нарушения на изборното законодателство.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК .

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 13:07 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения