Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 197
Добрич, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Пламен Иванов Манушев упълномощен представител на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) за проверка за закононарушения на изборното законодателство чрез публикация в социалната мрежа „Фейсбук“

Постъпил  е сигнал с вх. N: 348/03.11.2019 г., подаден от МК ГЕРБ(СДС) за закононарушения на изборното законодателство чрез публикация в социалната мрежа „Фейсбук“, с който се цели внушаване у гражданите, че са раздавани хранителни продукти с агитационни материали в деня на размисъл, с което се целяло оклеветяване на кандидата на местна коалиция ГЕРБ(СДС).

 

На основание § 1, т, 15, б. „бб“, предложение последно от ИК, ОИК- Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОИК-Добрич не е компетентен да се произнесе по така подадения сигнал.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 16:41 часа

Календар

Решения

  • № 209 / 24.11.2020

    относно: Постъпил сигнал от Иван Стоянов за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник на основание чл.30, ал.4,т.6 от ЗМСМА

  • № 208 / 11.11.2019

    относно: Представителство на ОИК Добрич в Административно дело образувано по жалба от страна на ПП „ВОЛЯ“

  • № 207 / 06.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения