Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 199
Добрич, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Пламен Иванов Манушев упълномощен представител на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) за проверка за закононарушения на изборното законодателство.

Постъпил  е сигнал с вх. N: 350/03.11.2019 г., подаден от МК ГЕРБ(СДС) за закононарушения на изборното законодателство чрез публикация в интернет страницата на „Информационна Агенция Добруджа“ , за бял бус с поставени агитационни материали на кандидата за кмет на МК ГЕРБ(СДС) по него, с която се цели оклеветяването му.

След извършена проверка по сигнала от членове на ОИК-Добрич по седалище на „Информационна Агенция Добруджа“ се установи, че медията е публикувала на интернет страницата си решенията на ОИК-Добрич от 03.11.2019г. публикувани на страницата на ОИК-Добрич. Служителите на медията се предупредени да не употребяват наименованията на партии, коалиции и местни коалиции в материалите си в изборния ден.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК във връзка с § 1, т, 17 от ДР от ИК, ОИК- Добрич

Р  Е  Ш  И:

 

Намира подадения сигнал за неоснователен, поради липса на констатирани законови нарушения на изборното законодателство.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК .

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 209 / 24.11.2020

    относно: Постъпил сигнал от Иван Стоянов за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник на основание чл.30, ал.4,т.6 от ЗМСМА

  • № 208 / 11.11.2019

    относно: Представителство на ОИК Добрич в Административно дело образувано по жалба от страна на ПП „ВОЛЯ“

  • № 207 / 06.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения