Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 50
Добрич, 18.09.2019

ОТНОСНО: Формиране единните номера, адресите и броя на членовете на всяка СИК при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Добрич

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал.4, ал.8 и ал.9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Решение №4/09.09.2019, Решение №5/09.09.2019 и Решение №6/09.09.2019 на ОИК Добрич, Общинската избирателна комисия:

 

Р  Е  Ш  И:

Формира единните номера, адресите и броя на членовете на всяка СИК при  произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Добрич, както следва:

 

№ СИК

АДРЕС

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ

082800001

ПГМЕ "М.В.ЛОМОНОСОВ" УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ" №187

9

082800002

ПГМЕ "М.В.ЛОМОНОСОВ" УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ" №187

9

082800003

ПГМЕ "М.В.ЛОМОНОСОВ" УЛ."ХАН ТЕРВЕЛ" №187

9

082800004

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ."ЛЮБИМЕЦ" №6

9

082800005

ОУ"СТЕФАН КАРАДЖА" УЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №34

9

082800006

ДЕТСКА ЯСЛА №4 УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №55А

9

082800007

ДГ №10 "СЛЪНЧИЦЕ" УЛ." ДАСКАЛ ДИМИТЪР ПОПОВ" №1

9

082800008

СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №2

9

082800009

СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №2

9

082800010

СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №2

9

082800011

ОУ"СТЕФАН КАРАДЖА" УЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №34

9

082800012

ОУ"СТЕФАН КАРАДЖА" УЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №34

9

082800013

ОУ"СТЕФАН КАРАДЖА" УЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №34

9

082800014

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."ЦАР САМУИЛ" №14

9

082800015

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."ЦАР САМУИЛ" №14

9

082800016

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."ЦАР САМУИЛ" №14

9

082800017

ДГ №8 "БОДРА СМЯНА" УЛ."ГЕН.КОЛЕВ" №13

9

082800018

СУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №2

9

082800019

ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" БУЛ."ТРЕТИ МАРТ" №1

9

082800020

ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" БУЛ."ТРЕТИ МАРТ" №1

9

082800021

ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" БУЛ."ТРЕТИ МАРТ" №1

9

082800022

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР/МЛАДЕЖКИ ДОМ/ПЛ. "СТАРИЯ ОРЕХ" №1

9

082800023

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР/МЛАДЕЖКИ ДОМ/ПЛ. "СТАРИЯ ОРЕХ" №1

9

082800024

ДГ №9 "ПЧЕЛИЧКА" УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №5

9

082800025

ДГ №9 "ПЧЕЛИЧКА" УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №5

9

082800026

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."ЦАР САМУИЛ" №14

9

082800027

ДЕТСКА ЯСЛА №5/БИВША ДЯ №3/УЛ."ЕКЗАРХ АНТИМ" №1

9

082800028

ДЕТСКА ЯСЛА №5/БИВША ДЯ №3/УЛ."ЕКЗАРХ АНТИМ" №1

9

082800029

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" УЛ."ЦАР САМУИЛ" №14

9

082800030

ДГ №23/БИВША ДГ №11 "ДЪГА"/УЛ."БОГДАН" №2

9

082800031

ДГ №23/БИВША ДГ №11 "ДЪГА"/УЛ."БОГДАН" №2

9

082800032

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 2

9

082800033

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 2

9

082800034

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 2

9

082800035

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 2

9

082800036

СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 2

9

082800037

ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 37

9

082800038

ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 37

9

082800039

ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 37

7

082800040

ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 37

9

082800041

ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 17

9

082800042

ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 17

9

082800043

ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 17

9

082800044

ОУ" ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 17

9

082800045

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "П.К.ЯВОРОВ" БУЛ." 25 СЕПТЕМВРИ "36

9

082800046

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "П.К.ЯВОРОВ" БУЛ." 25 СЕПТЕМВРИ" 36

9

082800047

ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 17

9

082800048

ОУ" ХРИСТО СМИРНЕНСКИ "УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 17

9

082800049

ДЕТСКА ЯСЛА №4/БИВША ДЯ №2/УЛ."ВАРДАР" №54

9

082800050

ДЕТСКА ЯСЛА №4/БИВША ДЯ №2/УЛ."ВАРДАР" №54

9

082800051

ДГ №24 "ПРИКАЗЕН СВЯТ" УЛ." ДУНАВ" 16

9

082800052

ДГ №24 "ПРИКАЗЕН СВЯТ" УЛ." ДУНАВ" 16

9

082800053

ДГ №24 "ПРИКАЗЕН СВЯТ" УЛ." ДУНАВ" 16

9

082800054

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ "-БУЛ." РУСИЯ "2

7

082800055

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ "-БУЛ." РУСИЯ "2

9

082800056

ДГ №12 "ЩУРЧЕ" УЛ." ВАРДАР" 67

9

082800057

ДГ №12 "ЩУРЧЕ" УЛ." ВАРДАР" 67

9

082800058

ДГ №12 "ЩУРЧЕ" УЛ." ВАРДАР" 67

9

082800059

ДГ №7 "ПРОЛЕТ"-Ж.К. "ДОБРОТИЦА" 16

9

082800060

КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, Ж.К."ДОБРОТИЦА"

9

082800061

КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, Ж.К."ДОБРОТИЦА"

9

082800062

ОУ" ХАН АСПАРУХ "-Ж.К ."ДОБРОТИЦА " 11

9

082800063

ОУ" ХАН АСПАРУХ "-Ж.К ."ДОБРОТИЦА " 11

9

082800064

ОУ" ХАН АСПАРУХ "-Ж.К ."ДОБРОТИЦА " 11

9

082800065

ДГ №25 "ВЕСЕЛА" Ж.К." ДРУЖБА" №54

9

082800066

ДГ №25 "ВЕСЕЛА" Ж.К." ДРУЖБА" №54

9

082800067

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" №2

9

082800068

ДГ №25 "ВЕСЕЛА" Ж.К." ДРУЖБА" №54

9

082800069

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" №2

9

082800070

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" №2

9

082800071

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" №2

9

082800072

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" №2

9

082800073

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" БУЛ." ДОБРУДЖА" №8А

9

082800074

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" БУЛ." ДОБРУДЖА" №8А

9

082800075

ДГ №18 "ДОРА ГАБЕ" ЖК "ДРУЖБА" ДО БЛ. 44

7

082800076

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" 2

9

082800077

СУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ." ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800078

СУ" СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" БУЛ." РУСИЯ" №2

9

082800079

СУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ." ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800080

СУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ." ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800081

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №52

9

082800082

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №52

9

082800083

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №52

9

082800084

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №52

9

082800085

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №52

9

082800086

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №52

9

082800087

СУ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800088

СУ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800089

СУ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

7

082800090

СУ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ" УЛ."ГЕН. ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800091

СУ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ"-УЛ."ГЕН.ГЕОРГИ ПОПОВ" №16

9

082800092

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800093

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800094

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800095

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800096

ДГ №26 "ЗВЪНЧЕ" УЛ."ОП.Д. КОВАЧЕВ"№2

9

082800097

ДГ №26 "ЗВЪНЧЕ" УЛ."ОП.Д. КОВАЧЕВ"№2

9

082800098

ДГ №32 "ЗОРНИЦА" ЖК."СТРОИТЕЛ" ДО БЛ.65

9

082800099

ДГ №32 "ЗОРНИЦА" ЖК."СТРОИТЕЛ" ДО БЛ.65

9

082800100

ДГ №32 "ЗОРНИЦА" ЖК."СТРОИТЕЛ" ДО БЛ.65

9

082800101

П Г ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА"ПРОФ.Д-Р Г. ПАВЛОВ" 25ІХ №98

7

082800102

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА КВ.РИЛЦИ УЛ."ХЕМУС" №25

9

082800103

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" КВ.РИЛЦИ

9

082800104

ГАРАЖ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА,СТАЯ НА ШОФЬОРА БУЛ."ТРЕТИ МАРТ"№70А

7

082800105

СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800106

СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800107

ДГ№32/БИВША ДГ№29"ЛЮБИМКА"/ЖК."БАЛИК", УЛ."ТЕМЕНУГА" ДО БЛ.24

7

082800108

ДГ№32/БИВША ДГ№29"ЛЮБИМКА"/ЖК."БАЛИК", УЛ."ТЕМЕНУГА" ДО БЛ.24

7

082800109

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800110

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800111

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800112

ДГ№32/БИВША ДГ№29"ЛЮБИМКА"/ЖК."БАЛИК", УЛ."ТЕМЕНУГА" ДО БЛ.24

9

082800113

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800114

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800115

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800116

ДГ №20 "РАДОСТ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№54

9

082800117

ДГ №20 "РАДОСТ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№54

9

082800118

ДГ №20 "РАДОСТ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№54

9

082800119

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800120

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800121

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800122

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800123

СУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЖК."БАЛИК" ДО БЛ.24

9

082800124

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800125

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800126

ОУ"ПАНАЙОТ ВОЛОВ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №48

9

082800127

МБАЛ/ХИРУРГИЧЕСКИ БЛОК/-УЛ."ПАНАЙОТ ХИТОВ"№24

7

082800128

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА-ЛОЗЯТА, I ПЪТ №2

7

082800129

СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ

7

     

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК .

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 18.09.2019 в 18:59 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения