Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 67
Добрич, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на община от политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Постъпило е заявление с вх.№92/24.09.2019г. от  политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“  подадено от Мирослав Веселинов Балчев, към което е приложено:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. Заявление-декларация по образец от кандидата за кмет на Община Добрич (Приложение № 65-МИ от изборните книжа).
 1. Пълномощно на Мирослав Веселинов Балчев .

След извършена служебна проверка на адресната регистрация на кандидата по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация, както и след въвеждане данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и свое Решение № 33/15.09.2019 г., ОИК-Добрич

Р Е Ш И:

I.    РЕГИСТРИРА кандидатската листа на   политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за избори на Кмет на Община град Добрич на 27 октомври 2019г. и вписва същата под № 7 в Регистър на кандидатите за Кмет на ОИК Добрич, с кандидат:

 

НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРОВ

 

II.   Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа за кмет на Община Добрич в изборите на 27 октомври 2019 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК .

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:22 часа

Свързани решения:

33/15.09.2019

Календар

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения