Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 77
Добрич, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за избор на общински съветници от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Постъпило е заявление с вх. №104/24.09.2019г. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, подадено от Свилен Желев Желев, към което е приложено:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите за общински съветници (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 3. Пълномощно на Свилен Желев Желев.

След извършена служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация, както и след въвеждане данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс,  Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и свое Решение № 38/15.09.2019г., ОИК- Добрич.

Р  Е  Ш  И:

 I.   Регистрира кандидатската листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, и вписва същата под № 15 Регистър на ОИК-Добрич на кандидатите за общински съветници на Община град Добрич на 27 октомври 2019г.,с кандидати:

 1. Галина Янкова Димитрова
 2. Милена Вълчева Желева-Керанова
 3. Надежда Костова Пампорова
 4. Антония Петрова Кирова
 5. Йордан Иванов Алексиев
 6. Божидар Тодоров Радев
 7. Радослав Василев Михайлов
 8. Златина Колева Георгиева
 9. Димитър Вангелов Димитров
 10. Пламен Пламенов Петров
 11. Николай Руменов Жеков
 12. Иван Петров Деветаков
 13. Борил Христов Цонев
 14. Диян Хинков Деков
 15. Иванка Димитрова Георгиева

 II.  Издава удостоверение за регистрация на кандидатите за общински съветници съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа за Община Добрич в изборите на 27 октомври 2019 г.

 

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК .

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:07 часа

Свързани решения:

38/15.09.2019

87/01.10.2019

Календар

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения