БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ангел Руменов Михов18/25.10.2019 г.
Анелия Георгиева Нейчева40/25.10.2019 г.
Анжела Иванова Николова83/25.10.2019 г.
Анка Симеонова Стефанова43/25.10.2019 г.
Антон Боянов Цветанов53/25.10.2019 г.
Аржентина Ламбова Николова4/25.10.2019 г.
Атанас Георгиев Дамянов58/25.10.2019 г.
Атанаска Тодорова Костадинова47/25.10.2019 г.
Борислав Тихомиров Нейчев118/25.10.2019 г.
Боян Георгиев Ганчев85/25.10.2019 г.
Василка Димитрова Николаева57/25.10.2019 г.
Величка Михайлова Йорданова54/25.10.2019 г.
Володя Стоянов Йорданов67/25.10.2019 г.
Вълка Ангелова Дамянова59/25.10.2019 г.
Върбина Стефанова Господинова87/25.10.2019 г.
Вяра Денева Великова62/25.10.2019 г.
Вярка Стоянова Горанова13/25.10.2019 г.
Габриела Станимирова Стойнова44/25.10.2019 г.
Галина Богданова Атанасова16/25.10.2019 г.
Галина Тодорова Иванова32/25.10.2019 г.
Галина Христова Михайлова107/25.10.2019 г.
Ганка Георгиева Петрова89/25.10.2019 г.
Георги Пламенов Нейчев82/25.10.2019 г.
Гинка Георгиева Николова55/25.10.2019 г.
Даниел Кристиянов Минов115/25.10.2019 г.
Даниела Николова Николова48/25.10.2019 г.
Дарина Йорданова Пенева103/25.10.2019 г.
Денка Иванова Костадинова7/25.10.2019 г.
Детелина Цветанова Иванова102/25.10.2019 г.
Димитър Иванов Илиев11/25.10.2019 г.
Димитър Маринов Панайотов100/25.10.2019 г.
Димитър Тодоров Станев17/25.10.2019 г.
Димка Красимирова Христова105/25.10.2019 г.
Донка Георгиева Петрова78/25.10.2019 г.
Донка Петрова Велева88/25.10.2019 г.
Елена Малчева Ангелова73/25.10.2019 г.
Еленка Георгиева Леонова99/25.10.2019 г.
Еленка Петкова Кемечеджиева36/25.10.2019 г.
Емил Иванов Великов70/25.10.2019 г.
Енчо Маринов Иванов81/25.10.2019 г.
Жельо Димчев Димов63/25.10.2019 г.
Желязко Петров Стоянов68/25.10.2019 г.
Жулиен Ивелинов Жеков98/25.10.2019 г.
Златка Лазарова Радева12/25.10.2019 г.
Ивайло Василев Иванов71/25.10.2019 г.
Иванка Георгиева Енчева91/25.10.2019 г.
Иванка Димова Костадинова42/25.10.2019 г.
Иванка Радева Костова23/25.10.2019 г.
Ивелин Жеков Иванов97/25.10.2019 г.
Илияна Атанасова Станева50/25.10.2019 г.
Йовка Малчева Иванова80/25.10.2019 г.
Йовка Петрова Пеева90/25.10.2019 г.
Йонка Стоянова Митева77/25.10.2019 г.
Йордан Славов Костов24/25.10.2019 г.
Йорданка Иванова Пенева79/25.10.2019 г.
Калоян Сашев Минчев69/25.10.2019 г.
Калчо Вълчев Митев108/25.10.2019 г.
Кана Русева Михалева35/25.10.2019 г.
Кера Николова Иванова10/25.10.2019 г.
Керанка Георгиева Костадинова104/25.10.2019 г.
Коска Илиева Янкова27/25.10.2019 г.
Людмила Стоянова Антонова22/25.10.2019 г.
Мара Костова Денева106/25.10.2019 г.
Мариана Николова Иванова15/25.10.2019 г.
Мариела Иванова Петрова120/26.10.2019
Марийка Богданова Райчева37/25.10.2019 г.
Мария Георгиева Донева60/25.10.2019 г.
Мария Илиева Димитрова93/25.10.2019 г.
Мария Стоянова Иванова45/25.10.2019 г.
Мария Стоянова Христова3/25.10.2019 г.
Марияна Иванова Пенева29/25.10.2019 г.
Милан Димитров Миланов1/25.10.2019 г.
Милен Янчев Желязков113/25.10.2019 г.
Милена Ангелова Веселинова33/25.10.2019 г.
Милчо Станчев Балевски39/25.10.2019 г.
Мирена Йорданова Фотева119/25.10.2019 г.
Митко Паскалев Димитров64/25.10.2019 г.
Михо Куртев Иванов111/25.10.2019 г.
Моньо Колев Монев6/25.10.2019 г.
Надка Иванова Стоянова72/25.10.2019 г.
Недка Михайлова Миланова5/25.10.2019 г.
Недко Пеев Георгиев8/25.10.2019 г.
Недялка Гочева Рафаилова76/25.10.2019 г.
Николай Костадинов Минков92/25.10.2019 г.
Николай Стоянов Костадинов46/25.10.2019 г.
Николай Цветков Тодоров30/25.10.2019 г.
Пейо Георгиев Пеев9/25.10.2019 г.
Пена Костадинова Георгиева21/25.10.2019 г.
Пенка Стелиянова Катранджиева52/25.10.2019 г.
Петър Георгиев Проданов95/25.10.2019 г.
Пламенка Василева Христова101/25.10.2019 г.
Райна Йорданова Генчева49/25.10.2019 г.
Росица Андонова Атанасова61/25.10.2019 г.
Румяна Петрова Николова65/25.10.2019 г.
Руслан Колев Вълков26/25.10.2019 г.
Светлана Савчева Георгиева28/25.10.2019 г.
Славена Николаева Минкова25/25.10.2019 г.
Снежанка Тодорова Георгиева14/25.10.2019 г.
София Петрова Иванова31/25.10.2019 г.
Станислав Димитров Димитров96/25.10.2019 г.
Стефани Дилянова Дилова109/25.10.2019 г.
Стефка Панайотова Караянева-Задгорска20/25.10.2019 г.
Стойка Илиева Стоянова51/25.10.2019 г.
Стоян Господинов Събев41/25.10.2019 г.
Стоян Димитров Стоянов86/25.10.2019 г.
Стоян Пламенов Стоянов114/25.10.2019 г.
Стоянка Ганчева Христова75/25.10.2019 г.
Стоянка Кирова Драганова19/25.10.2019 г.
Татяна Радева Великова56/25.10.2019 г.
Теодора Пламенова Вълчева34/25.10.2019 г.
Тихомир Генчев Нейчев117/25.10.2019 г.
Тодор Димитров Екзаров66/25.10.2019 г.
Тодорка Тодорова Великова116/25.10.2019 г.
Тодорка Христова Георгиева84/25.10.2019 г.
Христо Григоров Христов38/25.10.2019 г.
Христо Янков Проданов2/25.10.2019 г.
Цветанка Косева Ганчева112/25.10.2019 г.
Яница Стефанова Топалова94/25.10.2019 г.
Димитър Славов Николов - анулиран74/25.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 208 / 11.11.2019

    относно: Представителство на ОИК Добрич в Административно дело образувано по жалба от страна на ПП „ВОЛЯ“

  • № 207 / 06.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 206 / 05.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения