Общинска избирателна комисия Добрич-град


РЕШЕНИЕ
№ 287-МИ
Добрич-град, 06.04.2017

ОТНОСНО: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ кандидат за общински съветник.

В ОИК-гр. Добрич, е постъпило заявление с вх. № 388/06.04.2017 г., подадено от Даниел Петков Йорданов  чрез Председателя на Общински съвет – гр.Добрич, с което ни уведомява, че във връзка с избирането му за народен представител в 44-то Народно събрание желае да му бъдат предсрочно прекратени пълномощията като общински съветник – мандат 2015 – 2019 г. Даниел Петков Йорданов  е избран за общински съветник от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал.4, т.4 от ЗМСМА вр. с чл.87, ал.1 от ИК, ОИК - гр.Добрич

                                                           Р Е Ш И: 

Прекратява пълномощията на Даниел Петков Йорданов  като общински съветник от листата на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и анулира издаденото му удостверение.

Обявява за избран общински съветник следващия в листата на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, а именно Георги Павлов Георгиев, на който да се издаде Удостоверение Приложение №89-МИ от изборните книжа.

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – гр.Добрич в тридневен срок от обявяването му, за сведение и изпълнение.   

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич, в седемдневен срок от обявяването му, на основание чл.459 ал.1 от ИК.

Председател: Милена Петрова Стоянова

Секретар: Ерхан Керимов Ибрямов

* Публикувано на 06.04.2017 в 14:59 часа

Календар

Решения

  • № 288-МИ / 07.08.2017

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на ПП ГЕРБ кандидат за общински съветник.

  • № 287-МИ / 06.04.2017

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ кандидат за общински съветник.

  • № 286-МИ / 06.04.2017

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ кандидат за общински съветник

всички решения